Kam na výlet, Vaše turistické tipy na výlet

    
    
Dnes je Neděle 05. července 2020 svátek slaví Cyril a Metoděj, zítra Mistr Jan Hus
Borůvka
u kapličky
Onen svět
Lednice

ReklamaPřihlášení
jméno:
heslo:

>> registrace <<

zapomněli jste heslo?

Náhodný obrázek


Labská
typ: Přehrada
okres: TrutnovMaloskalsko - Malá skála a okolí
typ: Skalní útvar
okres: SemilyValdštejnská lodžie
typ: Lodžie
okres: JičínZOO Dvůr Králové
typ: Zoo
okres: TrutnovPraděd
typ: Hora
okres: Jeseník
Seznam táborových her : bojová

 běhací (101)  do vlaku (1)  biologická (13) 
 stolní (33)  házení kamínky (26)  bojová (75) 
 házení míčem (120)  házení šipkami (20)  házení vším možným (24) 
 herecká (42)  honička (44)  inteligentní (85) 
 s kuličkami (11)  na plavidlech (18)  na pochodu (41) 
 noční (33)  obratnostní (108)  odhadovací (10) 
 ojedinělá (107)  orientační (44)  papírková (27) 
 poslepu (87)  postřehová (92)  pouťová atrakce (17) 
 praktická (22)  pro pobavení (27)  psycho hra (7) 
 se slovy (54)  smyslová (50)  sportovní (17) 
 taneční (13)  umělecká (29)  úpolová (63) 
 vědomostní (15)  vodní běhání (13)  vodní (59) 
 výlet pro předškoláky (5)  zimní (19)  zimní sportování (11) 
 zručnostní (16) 
1. Běh aleji střelců
Typ hry: bojová
Počet hráčů: dvě skupiny
Trvání hry: 30 min.
Místo hry: lesní cesta
Pomůcky: alespoň 3 bakule na hráče

Kdo vložil:

Meg
Popis: Jedno družstvo (střelci) se rozmístí podél lesní cesty. Každý si připraví zásobu bakulí. Druhé družstvo má za úkol projít touto cestou až k cíli (100 m od začátku). Každý střelec smí vystřelit na každého probíhajícího pouze jednou. Je-li běžec zasažen, zůstává stát na místě. Do pohybu se může dát až tehdy, když se chytne za pas některého nezasaženého spoluhráče. Počítá se, kolik běžců doběhlo až do cíle. Běžci jsou vypouštěni ze startu v intervalu lmin.
2. Blokáda
Typ hry: bojová
Počet hráčů: min 15
Trvání hry: do 120 min
Místo hry: nepřehledný, členitý, lesnatý
Pomůcky: 4x30 lístků (4 různé barvy), vyzna-

Kdo vložil:

Leroy
Popis: V zalesněném, členitém a nepřehledném terénu vyznačíme 4 stanoviště ? ?přístavy", vzdálené do sebe maximálně 400 metrů. Připravíme zboží, které bude mezi přístavy přepravováno: 4x30 lístků ve 4 barvách, přičemž v každé barvě přestavuje vždy NAFTU, RUDU. Navíc má každý druh zboží tři cenové relace, označené na lístcích číslem 1, 2, 3. Máme tedy k dispozici např. 2x červené pšenice - 1, 2x červená pšenice-2, 2x červená pšenice-3. Lístky s dvojkou mají stejnou cenu jako dva s jedničkou atd. Hráči jsou rozděleni takto : dva představují piráty, zbytek je rozdělen na obchodní a válečnou (křižníky) flotilu. Obchodní lodě se dále dělí na 4 skupiny podle mateřských přístavů, v jejichž čele stojí velitelé. Ti po celou dobu hry zůstávají v přístavu a takticky rozdělují zboží svým lodím. Ze zásoby 30 lístků vydá velitel každé své lodi j eden lístek se zbožím takového druhu a hodnoty, jaké uzná za vhodné. Naložená loď může zamířit do kteréhokoliv přístavu, přičemž jí hrozí nebezpečí oloupení jak ze strany křižníků, tak ze strany pirátů. Pokud šťastně dopluje, složí náklad a dostane nový. Velitelé přístavu přejímají zboží z lodí, které v bezpečí přístavu zakotvily, a odplouvajícím vydávají lístky své barvy. Pokud je již nemají, mohou dát do oběhu znovu lístky cizích barev, které sem byly dopraveny, přičemž se podepíší na prázdnou stranu. Tím nabývá přepravované zboží dvojnásobné hodnoty. Pokud velitel přístavu zahlédne v blízkosti křižník, má právo přivolat ho jménem a zabavit zboží té barvy, která byla z jeho přístavu na začátku hry odesílána. Křižníky se mohou pohybovat po celé ploše s výjimkou přístavů a blízkého okolí (cca 10 metrů), kde by mohly být zasaženy pobřežní obranou. Jejich velitel se na rozdíl od velitele obchodních lodí může pohybovat po celé trati a je navíc nedotknutelný, (tzn. piráti ho nemohou oloupit). Křižníky se snaží zadržet na trati některou obchodní loď (dotykem ruky), a vzít jí přepravovaný náklad. Stejné právo náleží i veliteli válečné flotily (ten navíc zvolí příhodné místo, které bude sloužit jako přístav jeho lodím). Velitelé přístavů proto určují strategii plavby a nakládání zboží různých hodnot podle pozice křižníků a pirátů na trati, o níž získávají informace od svých lodí. Piráti jsou postrachem všech. Pohybují se po celé ploše s výjimkou přístavů, ale v jejich blízkosti nemohou být zneškodnění. Dotykem ruky mohou připravit obchodní lodi i křižníky o veškeré zboží. Po ukončení hry se provádí bilance přepravovaného zboží takto: -  zboží, které se bezpečně dostalo do jiného přístavu, má hodnotu, která je na něm vyznačená číslem - zboží převezené dvakrát má dvojnásobnou cenu -  zboží, které po ukončení hry zůstalo na palubě obchodní lodi, se nezapočítává, stejně jako to, které neopustilo velitele přístavu. Vítězství si odnáší obchodní flotila jen v tom případě, že bilance je 2 : 1 v její prospěch; tzn. že lodě převezly dvakrát více zboží, nežjim bylo zabaveno. Při delší době hry než 2 hodiny se hra stává statickou a nezajímavou.
3. Boj o pevnost
Typ hry: bojová
Počet hráčů: dvě skupiny
Trvání hry: 15 min
Místo hry: terén
Pomůcky: 3-5 malých míčků pro každého

Kdo vložil:

Svoboda
Popis: Jedno mužstvo obsadí malé návrší, houštiny nebo skalky, druhé bude tuto přírodní pevnost dobývat. Kdo je zasažen kouli, posadí se na zem, aby všichni viděli, že už nehraje a čeká, až bude jedna strana vybita do posledního muže. Pak hned začínáme nanovo. Boj trvá zpravidla jen několik minut, ale jsou to minuty nabité vzrušujícími přestřelkami. Předpokladem je ovšem poctivé jednáni. Kdo nemá stoprocentní jistotu, že soupeře zasáhl, nesmí na něho pokřikovat a zlobit se a opačně, každý by se měl bez protestů posadit, škrábne-li ho letící střela jen nepatrně.
4. Čísla
Typ hry: bojová
Počet hráčů: jednotlivci
Trvání hry: 30 min
Místo hry: les
Pomůcky: tužka na obočí nebo fix

Kdo vložil:

Magic
Popis: Každému hráči se napíše na tvář tužkou na obočí nebo fixem asi trojciferné číslo. Každý hráč ví, jaké číslo má sám na tváři, ale nezná čísla ostatních. Hráči se rozprchnou snaží se nahlas přečíst čísla ostatních. Čísla se mohou ukrývat pouze přitisknutím tváře k zemi, ke stromu, ke skále nebo odvrácením. Jiné zakrývání neplatí.
5. Čísla na zádech
Typ hry: bojová
Počet hráčů: dohromady
Trvání hry: 2 hodiny
Místo hry: členitý terén, les
Pomůcky: cedulky s čísly

Kdo vložil:

Marísek
Popis: Každý hráč si připevní na záda své číslo. Poté se všichni rozptýlí v označeném herním území a na daný signál začne hra. Úkolem každého hráče je uchovat v tajnosti svoje číslo a zároveň zjistit co nejvíce čísel ostatních. Je zakázáno si číslo jakkoli zakrývat, jakožto i stát ?přilepen" ke stromu. Pokud to hrají lidé ve skupinkách, tak si vzájemně pomáhají. Obvykle si také pomáhají lidé, kteří již znají svá čísla, protože je lepší, aby to zjistili oba, než aby to nezjistil ani jeden z nich.
6. Dobývání tvrze
Typ hry: bojová
Počet hráčů: dvě skupiny
Trvání hry: 4x5 min
Místo hry: u stavení
Pomůcky: stavení

Kdo vložil:

Rusty
Popis: Potřebujeme malou kapličku, zříceninu či něco takového. Když nemáme vyrobíme 4 stěny pomocí nataženého lana mezi stromy. Jedno družstvo tvoří obránce, druhé útočníky. Útočníci startují z vymezeného místa a jejich úkolem je dostat se co nejvíce-krát během daného časového limitu (cca 5 min.) "do tvrze" (to znamená dotknout se kapličky, resp. lana). Za každý dotyk je 1 bod. Útočník, který je plácnutý nebo který dosáhl bodu, se vrací zpět na startovní pozici a může jít znovu. Po uplynutí limitu si družstva vymění role a vítězí družstvo, které získá více bodů. Případně lze hrát více kol a body se sčítají.
7. Doručte tajnou zprávu
Typ hry: bojová
Počet hráčů: dvě skupiny
Trvání hry: 60-120 mm
Místo hry: členitý terén
Pomůcky: zpráva, fáborky

Kdo vložil:

Iggy
Popis: Pro tuto hru vybereme nejprve vhodný úsek obtížného terénu s roklinou a kopci, polní cestou, která asi v kilometrovém úseku vede lesem, hájky, křovím. Na jedné i druhé straně kilometrového úseku určeného pro hru použijeme nějakých předmětů nebo smluvených značek, kterými tento úsek cesty označíme. Tak například na jedné straně může sloužit jako hranice úseku konec lesa, strom stojící o samotě, můstek přes potok, z druhé strany patník, praporek, výšina. Na obou koncích kilometrového úseku cesty, zvoleného pro hru, se postaví jeden rozhodčí. Tito vnější rozhodčí dávají pozor, aby hráči družiny průzkumníků nepřekročili hranice kilometrového úseku u cesty, ale i na celou hrací plochu, která tvoří pomyslný obdélník, tj. dávají pozor, aby se průzkumníci i družiny hlídačů pohybovali v hranicích obdélníku po celé jeho délce (viz obrázek), jakmile některý hráč překročí hranice hrací plochy, vnější rozhodčí na něho zapískají nebo zavolají a upozorní ho, že přešel hranici hrací plochy. Hra je určena pro oddíl starších hráčů, ale lze ji provést i s menším počtem účastníků. Oddíl se rozdělí na dvě skupiny. Jedna skupina v síle tří družin hlídá cestu; druhou skupinu tvoří jedna družina: jsou to průzkumníci. Jejich úkolem je proniknout přes cestu a doručit tajný dopis do jejich štábu, ležícího uprostřed za postavením hlídkové skupiny, asi 200 m od cesty, a je představován vyznačeným kruhem o průměru 10 kroků, v jehož středu je stan nebo praporek. Každá skupina má svého velitele, který řídí její postup. Začátek a konec oznamuje trubač. Organizátor hry má ještě tři pomocníky. Jeden je s družinou průzkumníků, druhý se skupinou hlídající cestu, třetí má službu ve štábu, kam je nutno doručit tajnou zprávu. Před začátkem hry zaujmou obě strany výchozí postavení. Skupina, hlídající cestu, rozestaví podél ní v pásu asi 1000 m strážné hlídky, které se ukryjí v křoví a v úžlabinách na té straně, kde je štáb; mohou se od cesty vzdálit jen 50 m. Družina průzkumníků se rozmístí po druhé straně cesty, přibližně 300 m od ní. Hlídkující skupina pochopitelně nezná její stanoviště. Na první předběžné znamení seznámí velitelé obou skupin hráče se situací, připomenou pravidla hry a určí úlohu každému hráči. Velitel družiny průzkumníků dá jednomu průzkumníkovi tajnou zprávu a přesně mu ukáže místo, kam ji musí doručit a komu ji odevzdat. Průzkumník šiji dána smluvené místo. Potomvelitel vyloží plán postupu. Jeho podstatajevtom, aby lstivými manévry byla odpoutána pozornost strážných hlídek od průzkumníka nesoucího dopis, čímž se mu usnadní splnění úkolu. Pět minut po prvním znamení se ozve znamení druhé a obě strany zahájí činnost. Lze předpokládat, že velitelé obou skupin, dříve než se rozhodnou pro určitý plán, vynasnaží se získat zprávy o protivníkovi a prozkoumat rozmístění jeho sil. Veliteli družiny průzkumníků pomohou hlášení jeho průzkumníků naznačit nejvhodnější cestu, jak proniknout s tajnou zprávou do štábu a pomohou mu vypracovat celkový plán postupu. Pravidla hry: 1. Každá družina z hlídkující skupiny určí tři stráže (po dvou hráčích; j e-li v družinách více dětí, určí se větší počet strážných hlídek). 2.  Tajnou zprávu může průzkumník uschovat jen na stanoveném místě. Během hry nelze zprávu vyjmout nebo ji předávat jinému hráči družiny. 3.  Průzkumník je chycen a nepokračuje ve hře, dotknou-li se ho dva z hlídkující skupiny rukama. Chyceného odvede stráž k veliteli hlídkující skupiny a k organizátoru hry na místo, kde má být zpráva (čepice, pravá kapsa aj.). Průzkumník, který doručuje tajnou zprávu, splní svůj úkol, jestliže trebajenjednou nohou překročí čáru, ohraničující štáb. 5.  Hlídkující skupina vyhrává, podaří-li se jí zachytit tajnou zprávu. Průzkumná družina vyhrává, podaří-li sejí zprávu doručit do svého štábu.
8. Dukelský průsmyk
Typ hry: bojová
Počet hráčů: min 10
Trvání hry: 60 min
Místo hry: roklina a okolí
Pomůcky: šišky

Kdo vložil:

frkotik
Popis: Hráči se dělí na fašisty a sovětské vojáky. Jedni se snaží proplížit roklí od jednoho konce k druhému a druzí stojí nahoře a házejí na ně šišky. Takto se každý snaží trefit co nejvíc cizích vojáků. Buď se vůbec nepočítají body (proč taky), nebo se počítají ukořistěné životy.
9. Džungle
Typ hry: bojová
Počet hráčů: skupinky
Trvání hry: 45 min
Místo hry: členitý terén
Pomůcky: barevné krepáky nebo jiné pásky

Kdo vložil:

Leroy
Popis: Skupinky hráčů jsou barevně označeny páskou na rukávech. Jedni jsou na jedné straně určeného prostoru, např. bílí a červení a druzí na druhé straně prostoru modří a zelení. Na dané znamení začíná lov, bílí loví zelené a obráceně. Ulovený je ten, komu byla stržena páska. Kdo opustí hrací prostor, vypadává ze hry. Zvítězí ta skupina, která zachrání nejvíce pásek.
10. Hájení vlajky ze stanu
Typ hry: bojová
Počet hráčů: dvě skupiny
Trvání hry: 3 min.
Místo hry: v táboře
Pomůcky: 1 bakule na hráče

Kdo vložil:

shikaka
Popis: Obránci si zalezou do svých stanů, ze kterých se v průběhu hry nesmí hnout. Každý má k dispozici jen jednu bakuli. Cílem třech únosců je odnést vlajku, umístěnou u hlavního stožáru, pryč z táborového náměstí. Kdo je zasažen, odchází se zdviženýma rukama z náměstí. Hra trvá přesně 3 minuty.


Všechna práva vyhrazena. © 2006-2014 www.kam-na-vylet.cz
TOPlist