Kam na výlet, Vaše turistické tipy na výlet

    
    
Dnes je Úterý 17. července 2018 svátek slaví Martina, zítra Drahomíra
Riegrova stezka
Trojský zámek
Medvědín
Přeskače

ReklamaPřihlášení
jméno:
heslo:

>> registrace <<

zapomněli jste heslo?

Náhodný obrázek


Valtice
typ: Zámek
okres: BřeclavČeřovka - Milohlídka
typ: Rozhledna
okres: JičínValtice
typ: Zámek
okres: BřeclavKozákov
typ: Rozhledna
okres: SemilyGalerie Ludvíka Kuby
typ: Galerie
okres: Příbram

Táborové hry

 běhací (101)  do vlaku (1)  biologická (13) 
 stolní (33)  házení kamínky (26)  bojová (75) 
 házení míčem (120)  házení šipkami (20)  házení vším možným (24) 
 herecká (42)  honička (44)  inteligentní (85) 
 s kuličkami (11)  na plavidlech (18)  na pochodu (41) 
 noční (33)  obratnostní (108)  odhadovací (10) 
 ojedinělá (107)  orientační (44)  papírková (27) 
 poslepu (87)  postřehová (92)  pouťová atrakce (17) 
 praktická (22)  pro pobavení (27)  psycho hra (7) 
 se slovy (54)  smyslová (50)  sportovní (17) 
 taneční (13)  umělecká (29)  úpolová (63) 
 vědomostní (15)  vodní běhání (13)  vodní (59) 
 výlet pro předškoláky (5)  zimní (19)  zimní sportování (11) 
 zručnostní (16) 

Náhodně vybrané hry
1. Sbírání listů I.
Typ hry: biologická
Počet hráčů: dohromady
Trvání hry: libovolná
Místo hry: v přírodě
Pomůcky:

Kdo vložil:

Rusty
Popis: Napíšeme pět až deset názvů stromů nebo keřů, které rostou v okolí tábora. Úkolem hráčů je přinést za deset minut jejich listy. Bod získává hráč, který v limitu deseti minut přinesl nejvíce správných listů.
2. Sbírání listů II.
Typ hry: biologická
Počet hráčů: jednotlivci
Trvání hry: libovolná
Místo hry: cesta lemovaná stromy a keři
Pomůcky:

Kdo vložil:

Jessie
Popis: Před začátkem pochodu oznamte: nasbírejte cestou po jednom listu od každého stromu nebo keře. Za každý z jich, který po příchodu na tábořiště budete umět určit, dostanete 2 body, za neurčený 1 bod.
3. Slepý botanik
Typ hry: biologická
Počet hráčů: jednotlivci
Trvání hry: 2 min na hráče
Místo hry: v přírodě
Pomůcky: vonící květiny

Kdo vložil:

SUNicko
Popis: K této hře budeme potřebovat nevelkou, ale zvlášť vybranou kytici z různých květin. Celkem bude v kytici 10-20 květin, z nichž každá má svou specifickou vůni. Před začátkem hry si je děti prohlédnou, dozvědí se názvy těchto květin a pokusí se poznat jejich vůně. Pak jednomu hráči zavážeme oči. Bereme z kytice jednu květinu po druhé a dáváme mu ji, aby si přivoněl. Ten musí podle vůně určit druh květiny. Nesmí sejí dotýkat rukama. Takovým způsobem má poznat všechny květiny z kytice. Za každou správnou odpověď budeme hráči počítat jeden bod.
4. Ten pravý zůstává
Typ hry: biologická
Počet hráčů: skupiny
Trvání hry: 30 min
Místo hry: v přírodě
Pomůcky: lístečky

Kdo vložil:

Iggy
Popis: Každá skupina má 46 lístečků se jmény přírodnin (nerosty, zvířata, rostliny). Vedoucí, který hru řídí, si myslí jednu z přírodnin, které se nacházejí na lístečcích. Skupiny se pak postupně ptají na vše možné a podle odpovědi vyřazují nesprávné. Vedoucí smí odpovídat jen ano či ne. Nakonec zůstane jen jeden lísteček; bod získá družstvo, kterému zůstal ten správný lísteček.
5. Uhádni květinu
Typ hry: biologická
Počet hráčů: jednotlivci
Trvání hry: 15 min.
Místo hry: kdekoli
Pomůcky: papírové lístky

Kdo vložil:

leena
Popis: Vedoucí rozdělí oddíl na dvě družiny. Jedné rozdá lístky s obrázky květin, druhé družině lístky obsahující jejich názvy. Na daný povel se každý snaží najít příslušný druhý lístek u některého z hráčů. Vyhrává ten, který jej nejdříve najde.
6. Běh aleji střelců
Typ hry: bojová
Počet hráčů: dvě skupiny
Trvání hry: 30 min.
Místo hry: lesní cesta
Pomůcky: alespoň 3 bakule na hráče

Kdo vložil:

Meg
Popis: Jedno družstvo (střelci) se rozmístí podél lesní cesty. Každý si připraví zásobu bakulí. Druhé družstvo má za úkol projít touto cestou až k cíli (100 m od začátku). Každý střelec smí vystřelit na každého probíhajícího pouze jednou. Je-li běžec zasažen, zůstává stát na místě. Do pohybu se může dát až tehdy, když se chytne za pas některého nezasaženého spoluhráče. Počítá se, kolik běžců doběhlo až do cíle. Běžci jsou vypouštěni ze startu v intervalu lmin.
7. Blokáda
Typ hry: bojová
Počet hráčů: min 15
Trvání hry: do 120 min
Místo hry: nepřehledný, členitý, lesnatý
Pomůcky: 4x30 lístků (4 různé barvy), vyzna-

Kdo vložil:

Leroy
Popis: V zalesněném, členitém a nepřehledném terénu vyznačíme 4 stanoviště ? ?přístavy", vzdálené do sebe maximálně 400 metrů. Připravíme zboží, které bude mezi přístavy přepravováno: 4x30 lístků ve 4 barvách, přičemž v každé barvě přestavuje vždy NAFTU, RUDU. Navíc má každý druh zboží tři cenové relace, označené na lístcích číslem 1, 2, 3. Máme tedy k dispozici např. 2x červené pšenice - 1, 2x červená pšenice-2, 2x červená pšenice-3. Lístky s dvojkou mají stejnou cenu jako dva s jedničkou atd. Hráči jsou rozděleni takto : dva představují piráty, zbytek je rozdělen na obchodní a válečnou (křižníky) flotilu. Obchodní lodě se dále dělí na 4 skupiny podle mateřských přístavů, v jejichž čele stojí velitelé. Ti po celou dobu hry zůstávají v přístavu a takticky rozdělují zboží svým lodím. Ze zásoby 30 lístků vydá velitel každé své lodi j eden lístek se zbožím takového druhu a hodnoty, jaké uzná za vhodné. Naložená loď může zamířit do kteréhokoliv přístavu, přičemž jí hrozí nebezpečí oloupení jak ze strany křižníků, tak ze strany pirátů. Pokud šťastně dopluje, složí náklad a dostane nový. Velitelé přístavu přejímají zboží z lodí, které v bezpečí přístavu zakotvily, a odplouvajícím vydávají lístky své barvy. Pokud je již nemají, mohou dát do oběhu znovu lístky cizích barev, které sem byly dopraveny, přičemž se podepíší na prázdnou stranu. Tím nabývá přepravované zboží dvojnásobné hodnoty. Pokud velitel přístavu zahlédne v blízkosti křižník, má právo přivolat ho jménem a zabavit zboží té barvy, která byla z jeho přístavu na začátku hry odesílána. Křižníky se mohou pohybovat po celé ploše s výjimkou přístavů a blízkého okolí (cca 10 metrů), kde by mohly být zasaženy pobřežní obranou. Jejich velitel se na rozdíl od velitele obchodních lodí může pohybovat po celé trati a je navíc nedotknutelný, (tzn. piráti ho nemohou oloupit). Křižníky se snaží zadržet na trati některou obchodní loď (dotykem ruky), a vzít jí přepravovaný náklad. Stejné právo náleží i veliteli válečné flotily (ten navíc zvolí příhodné místo, které bude sloužit jako přístav jeho lodím). Velitelé přístavů proto určují strategii plavby a nakládání zboží různých hodnot podle pozice křižníků a pirátů na trati, o níž získávají informace od svých lodí. Piráti jsou postrachem všech. Pohybují se po celé ploše s výjimkou přístavů, ale v jejich blízkosti nemohou být zneškodnění. Dotykem ruky mohou připravit obchodní lodi i křižníky o veškeré zboží. Po ukončení hry se provádí bilance přepravovaného zboží takto: -  zboží, které se bezpečně dostalo do jiného přístavu, má hodnotu, která je na něm vyznačená číslem - zboží převezené dvakrát má dvojnásobnou cenu -  zboží, které po ukončení hry zůstalo na palubě obchodní lodi, se nezapočítává, stejně jako to, které neopustilo velitele přístavu. Vítězství si odnáší obchodní flotila jen v tom případě, že bilance je 2 : 1 v její prospěch; tzn. že lodě převezly dvakrát více zboží, nežjim bylo zabaveno. Při delší době hry než 2 hodiny se hra stává statickou a nezajímavou.
8. Boj o pevnost
Typ hry: bojová
Počet hráčů: dvě skupiny
Trvání hry: 15 min
Místo hry: terén
Pomůcky: 3-5 malých míčků pro každého

Kdo vložil:

Svoboda
Popis: Jedno mužstvo obsadí malé návrší, houštiny nebo skalky, druhé bude tuto přírodní pevnost dobývat. Kdo je zasažen kouli, posadí se na zem, aby všichni viděli, že už nehraje a čeká, až bude jedna strana vybita do posledního muže. Pak hned začínáme nanovo. Boj trvá zpravidla jen několik minut, ale jsou to minuty nabité vzrušujícími přestřelkami. Předpokladem je ovšem poctivé jednáni. Kdo nemá stoprocentní jistotu, že soupeře zasáhl, nesmí na něho pokřikovat a zlobit se a opačně, každý by se měl bez protestů posadit, škrábne-li ho letící střela jen nepatrně.
9. Čísla
Typ hry: bojová
Počet hráčů: jednotlivci
Trvání hry: 30 min
Místo hry: les
Pomůcky: tužka na obočí nebo fix

Kdo vložil:

Magic
Popis: Každému hráči se napíše na tvář tužkou na obočí nebo fixem asi trojciferné číslo. Každý hráč ví, jaké číslo má sám na tváři, ale nezná čísla ostatních. Hráči se rozprchnou snaží se nahlas přečíst čísla ostatních. Čísla se mohou ukrývat pouze přitisknutím tváře k zemi, ke stromu, ke skále nebo odvrácením. Jiné zakrývání neplatí.
10. Čísla na zádech
Typ hry: bojová
Počet hráčů: dohromady
Trvání hry: 2 hodiny
Místo hry: členitý terén, les
Pomůcky: cedulky s čísly

Kdo vložil:

Marísek
Popis: Každý hráč si připevní na záda své číslo. Poté se všichni rozptýlí v označeném herním území a na daný signál začne hra. Úkolem každého hráče je uchovat v tajnosti svoje číslo a zároveň zjistit co nejvíce čísel ostatních. Je zakázáno si číslo jakkoli zakrývat, jakožto i stát ?přilepen" ke stromu. Pokud to hrají lidé ve skupinkách, tak si vzájemně pomáhají. Obvykle si také pomáhají lidé, kteří již znají svá čísla, protože je lepší, aby to zjistili oba, než aby to nezjistil ani jeden z nich.


Všechna práva vyhrazena. © 2006-2014 www.kam-na-vylet.cz
Tipy pro Vás : Webkamery a televize |
TOPlist