Kam na výlet, Vaše turistické tipy na výlet

    
    
Dnes je Středa 20. ledna 2021 svátek slaví Ilona, zítra Běla
Dobruška
Poledník
Mumlava
Kost

ReklamaPřihlášení
jméno:
heslo:

>> registrace <<

zapomněli jste heslo?

Náhodný obrázek


Riegrova stezka
typ: Stezka - naučná
okres: SemilyČeřovka - Milohlídka
typ: Rozhledna
okres: JičínZvíkov
typ: Hrad
okres: PísekRodný dům J. G. Mendela
typ: Muzeum
okres: Nový JičínTeplické skály
typ: Skalní útvar
okres: Náchod

Táborové hry

 běhací (101)  do vlaku (1)  biologická (13) 
 stolní (33)  házení kamínky (26)  bojová (75) 
 házení míčem (120)  házení šipkami (20)  házení vším možným (24) 
 herecká (42)  honička (44)  inteligentní (85) 
 s kuličkami (11)  na plavidlech (18)  na pochodu (41) 
 noční (33)  obratnostní (108)  odhadovací (10) 
 ojedinělá (107)  orientační (44)  papírková (27) 
 poslepu (87)  postřehová (92)  pouťová atrakce (17) 
 praktická (22)  pro pobavení (27)  psycho hra (7) 
 se slovy (54)  smyslová (50)  sportovní (17) 
 taneční (13)  umělecká (29)  úpolová (63) 
 vědomostní (15)  vodní běhání (13)  vodní (59) 
 výlet pro předškoláky (5)  zimní (19)  zimní sportování (11) 
 zručnostní (16) 

Náhodně vybrané hry
1. Šest písmen
Typ hry: se slovy
Počet hráčů: skupiny
Trvání hry: 2 min na kolo
Místo hry: kdekoli
Pomůcky: lístečky s abecedou

Kdo vložil:

Jack
Popis: Napište na malé lístečky všechna písmena abecedy (tedy i s háčky a čárkami). Pak lístky zamíchejte a položte je písmeny dolů na stůl. Nikdo neví, kde které písmeno leží. Pak si každý hráč vybere libovolně 6 lístků, ale nesmí se zatím podívat, j aká písmena si vybral. Když má každý 6 lístků v ruce, vedoucí dá znamení, na které všichni své lístky obrátí, přečtou si písmena na nich a snaží se co nejrychleji sestavit z nich nějaké české nebo slovenské podstatné jméno v 1. pádě. (K sestavení slova není nutno použít všech šesti písmen!)
2. Táborová povídka
Typ hry: se slovy
Počet hráčů: skupiny
Trvání hry: 15 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky: papíry, tužky

Kdo vložil:

Maggie
Popis: Každý stan napíše co nejdelší a co nejsouvislejší povídku, přičemž smí používat jen slov začínajících některým ze čtyř (nejvíce z pěti) písmen, jež vedoucí předem určí.
3. Telegramy
Typ hry: se slovy
Počet hráčů: skupiny
Trvání hry: 15 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky: papíry, tužky

Kdo vložil:

Tuma
Popis: Každý hráč dostane blanket na telegram a tužku. Na blanket napíše deset písmen, jedno od druhého asi 4 cm. Žádné písmeno se nesmí opakovat. Všechny blankety se pak předají o jedno místo doprava a každý hráč napíše telegram, v němž musí slova začínat těmi písmeny, která tam jsou již předepsaná. Telegramy pak nahlas přečteme.
4. Tiskárna na trávě
Typ hry: se slovy
Počet hráčů: dohromady či skupiny
Trvání hry: 10 min
Místo hry: louka
Pomůcky: papírky s písmenky

Kdo vložil:

Jessie
Popis: Připravte si doma do sáčku asi 200 lístečků z tuhého papíru. Na každý napište jedno písmeno abecedy. Bude tedy každé písmeno na několika lístcích. Čím je písmeno v naší řeči používanější, tím více lístečků mu věnujte. (Jsou to například samohlásky, souhláska S, méněkrát se již používá souhlásek Z, R, C apod.) Lístečky rozházejte po louce nebo po hřišti. Na dané znamení závodník běží od startovní čáry do louky a má za úkol vyhledat taková písmenka, aby z nich mohl sestavit jakékoli české slovo na šest písmen. (Při druhém kole hry můžete si určit jiný počet písmen např. osm.) Ostatní hráči zatím nezávodí a kontroluj i čas toho, kdo je na trati. Čas je mu změřen, když z lístečků, které přinesl, sestaví na zemi před ostatními slovo o žádaném počtu písmen. Pak se lístky vrátí do herního pole a startuje další hráč za stejných podmínek: musí si vzpomenout na něj aké slovo o určeném počtu písmen, lístky s těmito písmeny nalézt a seřadit. Opakujte závod v několika kolech, výsledky (vteřiny) každému hráči sečítejte. Vítězem je hráč s nejnižším počtem vteřin.
5. Tiskárna v klubovně
Typ hry: se slovy
Počet hráčů: skupiny
Trvání hry: 5 min na hru
Místo hry: kdekoli
Pomůcky: lístečky s písmenky

Kdo vložil:

Jack
Popis: Nastříhali jsme si asi 150 čtverečků čistého papíru velikosti 5x5 cm. Na každý jsme pak napsali čitelně a tiskacím písmem vždy po jednom písmenu z abecedy. Písmen, která se v češtině vyskytuji často (například samohlásky), jsme napsali větší počet, málo používaných méně. Tak s písmenem A, E, 0 jsme připravili asi po 10 až 12 čtverečcích, s písmenem O, ~jen asi po třech. Když byly všechny čtverečky popsány, promíchali jsme je a obrátili všechny písmenem dolů. Pak si z této hromádky čtverečků vytáhl každý z nás po deseti, ale nesměl se zatím ještě dívat, jaká písmena na nich má. (Protože jsme použili silnějšího papíru, písmena neprosvítala na druhou stranu). A když už jsme všichni měli své papírky před sebou, dal Tomek start a my jsme je rychle začali obracet písmeny nahoru, úkolem bylo, aby každý hráč ze svých písmenek vytvořil nějaké české slovo, které má alespoň dvě písmena. Čím více slov se mu z té desítky písmen podařilo sestavit, tím ovšem lépe. Přitom ale nesměl k utvořeni druhých slov používat písmena, z nichž měl sestavena už jiná slova. Lhůta k sestavování slov byla pět minut. Mohla se ale zkrátit, když už nikdo ze své desítky nemohl nic dalšího sestavit. Pak se každému z nás zapsaly jeho výsledky (počet slov), papírky se vrátily na hromadu, zase se důkladně promíchaly a začalo druhé kolo: opět si každý vybral 10 čtverečků a začal na daný start sestavovat. Někdy se stalo, že si hráč vytáhl tak nešťastně seskupená písmenka, že se mu z nich nepodařilo sestavit ani jedno slovo. V tom kole tedy neobdržel žádný bod. To se nedalo nic dělat. Po deseti kolech se spočítalo, kolik kdo celkem utvořil slov, a podle toho byl sestaven žebříček hráčů.
6. Turnaj důvtipu
Typ hry: se slovy
Počet hráčů: dohromady
Trvání hry: 5 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky: papíry a tužky

Kdo vložil:

Zach
Popis: Vedoucí hry zapíše všechny hráče na papírek do svislého sloupku. Pak dává různé otázky. Kdo odpoví správně jako první, dostane 3 body, druhý dva, třetí jeden. Dalšíužsenebodují. (Chcete-li však, můžete i další bodovat. V takovém případě první musí dostávat bodů ovšem více, a to tolik, kolik je hráčů, přičemž každý další obdrží o 1 bod méně, než předchozí). A jaké jsou otázky? Kdo vysloví nejdříve v prvním pádu nějaké české podstatné jméno, které má osm písmen? Napište do jedné minuty co nejvíce slov, ve kterých jsou alespoň tři písmena stejná. Řekněte nějaké podstatné české jméno, které má deset písmen. Vyřkněte sloveso, začínající písmenem "R". Řekněte nějaké české slovo, z kterého výměnou či ubráním nebo přidáním jednoho písmene vznikne slovo jiné. (Například SOL STOL, OKO OKNO, ČERT ČERT atd.) Vedoucí hry si vymýšlí sám podobné otázky a připisuje k jménům jednotlivých hráčů body podle rychlosti a správnosti odpovědi. Nakonec se body sečtou a sestaví se žebříček hráčů podle výsledků.
7. Z jednoho co nejvíc
Typ hry: se slovy
Počet hráčů: dohromady
Trvání hry: do 30 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky: tužka a papír pro hráče

Kdo vložil:

Larry
Popis: Hráči jsou vyzbrojeni papírem a tužkou. Dohodnou se na nějakém delším slově, které si zapíší na svůj list papíru. Z jeho písmen se pak každý snaží utvořit co největší počet slov. Smí se tvořit ta slova, skládající se výhradně z písmen, z nichž se dané slovo skládá, a to i co do počtu. Obsahuje-li dané slovo jedno A, nesmí se v žádném novém slově vyskytovat A dvakrát. Smí se tvořit jen podstatná jména, nikoli vlastní, v prvním pádě jednotného čísla. (Háčky a čárky se nesmí přidávat ani ubírat). Každé utvořené slovo musí mít alespoň tři písmena. U zkušených hráčů může kdykoli ukončit kterýkoli hráč tak, že řekne ?DOST". Všichni si spočítají utvořená slova. Ten, který jich má nejvíc, začne pomalu číst svůj seznam. Je samozřejmé, že mnoho ze čtených slov mají ve svých seznamech i jiní hráči. V takovém případě vzkřiknou ?Mám!" a přečte svůj seznam slov další hráč, opět se vyškrtají slova, společná u dvou nebo více hráčů a takto se postupně vystřídají všichni. Vyhrává ten, kterému zbylo nejvíc nepřeškrtnutých slov. Ukázka : Dáno je slovo SAMOOBSLUHA. Tvořená slova o nejméně 4 písmenech : Obloha, album, bluma, halas, halma, houba, losos, laso, moula, ohlas, sloha, sobol, aula, basa, hlas, husa, lama, louh, maso, mlha, molo, mula, obal, osma.
8. Znalost slov
Typ hry: se slovy
Počet hráčů: skupiny či dohromady
Trvání hry: 10 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky: papíry, tužky, lístečky

Kdo vložil:

leena
Popis: Vedoucí řekne například "C 6". Značí to, že hráči musí rychle, každý zvlášť, vymýšlet taková česká podstatná jména, která začínají písmenem "C" a mají celkem 6 písmen. Doba na přemýšlení je limitovaná. Kdo napíše nejvíce slov, vítězí. Lze si připravit i dvě hromádky lístků. V jedné jsou písmena a v druhé číslice. Vytažením z každé hromady se získají typy pro psaní písmen.
9. Žebříček
Typ hry: se slovy
Počet hráčů: skupiny
Trvání hry: 10 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky:

Kdo vložil:

Sugar
Popis: Uspořádejte soutěž. Kdo dříve sestaví tři žebříčky s dvanácti příčkami z podstatných jmen, začínajících písmeny a, u a d, žebříček z podstatných jmen, která začínají písmeny o, p, n, s, v může mít 14-17 příček. Zde je znázorněn žebříček z podstatných jmen, který má 14 "příček". O Oř Okr Olga Osada Obálka Ohníček Opeřenec Objevitel Otrokovice Opatrovanec Obohacovatel Obdivovatelka Obrazotvornost Všechna slova začínají písmenem "o" a v každém následujícím slově je jen o jedno písmeno více.
10. Živá abeceda
Typ hry: se slovy
Počet hráčů: dvě skupiny
Trvání hry: 10 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky: papíry s písmeny

Kdo vložil:

Rusty
Popis: Družiny si připraví sérii písmen abecedy, které jsou napsány velkými viditelnými písmeny. Každé družstvo má jinou barvu. Každý hráč dostane 2-3 písmena, tak, aby družstvo mělo rozdělenou kompletní abecedu. Každé družstvo stojí ve stejné vzdálenosti od organizátora hry. Ten řekne nějaké slovo, například ?klec". Hráči, kteří mají písmena, z nichž se skládá toto slovo, běží rychle k organizátorovi hry a postaví se na vymezeném místě do řady a utvoří vyvolané slovo. Kterému družstvu se to dříve podaří, získává bod. Organizátor hry říká jen slova, kde sejedno a totéž písmeno vyskytuje jen jednou (např. žito, mouka, balón, kopec aj.).


Všechna práva vyhrazena. © 2006-2014 www.kam-na-vylet.cz
Tipy pro Vás : Webkamery a televize |
TOPlist