Kam na výlet, Vaše turistické tipy na výlet

    
    
Dnes je Neděle 19. ledna 2020 svátek slaví Doubravka, zítra Ilona
Janův Hrádek
Mumlava
Bozkov
Dobrošov

ReklamaPřihlášení
jméno:
heslo:

>> registrace <<

zapomněli jste heslo?

Náhodný obrázek


Vodní nádrž Seč
typ: Přehrada
okres: ChrudimMariina skála
typ: Skalní útvar
okres: DěčínPolička
typ: Město
okres: SvitavyKlášterní zahrady
typ: Zahrada
okres: SvitavyValečov
typ: Zřícenina
okres: Jičín

Táborové hry

 běhací (101)  do vlaku (1)  biologická (13) 
 stolní (33)  házení kamínky (26)  bojová (75) 
 házení míčem (120)  házení šipkami (20)  házení vším možným (24) 
 herecká (42)  honička (44)  inteligentní (85) 
 s kuličkami (11)  na plavidlech (18)  na pochodu (41) 
 noční (33)  obratnostní (108)  odhadovací (10) 
 ojedinělá (107)  orientační (44)  papírková (27) 
 poslepu (87)  postřehová (92)  pouťová atrakce (17) 
 praktická (22)  pro pobavení (27)  psycho hra (7) 
 se slovy (54)  smyslová (50)  sportovní (17) 
 taneční (13)  umělecká (29)  úpolová (63) 
 vědomostní (15)  vodní běhání (13)  vodní (59) 
 výlet pro předškoláky (5)  zimní (19)  zimní sportování (11) 
 zručnostní (16) 

Náhodně vybrané hry
1. Blázinec
Typ hry: inteligentní
Počet hráčů: dohromady
Trvání hry: do 60 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky:

Kdo vložil:

Marty
Popis: Hráči sedí v kruhu. Vybere se jedna oběť a pošle se z doslechu. Ostatní si domluví systém, jakým budou odpovídat (posunuté o 1 nebo více hráčů, končí-li věta na souhlásku-ano, když na samohlásku-ne, atd..). Vybraný hráč se potom pozve doprostřed kruhu. Vysvětlíme mu, že se ocitl uprostřed lidí, kteří z neznámého důvodu odpovídají zcela zmateně. Na něm pak je určit, zdali se zbláznili a on je s nimi v blázinci, nebo zda je v jejich odpovědích nějaký systém a tento systém odhalit. Středový hráč se může ptát na cokoliv. Pokud neuhádne systém do 30 minut, můžeme mu nějak napovědět. Hru je vhodné provozovat s hráči, kteří ji neznají.
2. Boj o číslice
Typ hry: inteligentní
Počet hráčů: dva
Trvání hry: do 30 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky: papír, tužky

Kdo vložil:

Jessie
Popis: Oba hráči napíší nahoru na svůj papír základní řadu, číslice 0 až 9. Potom pod ně začnou psát další číslice. Nejdřív napíše hráč A některou číslici a zakrývá si při psaní papír. Hráč B ho pozoruje a snaží se podle pohybů tužky uhodnout, kterou číslici hráč A napsal. Jestliže se zmýlí, vyhledá hráč A v základní řadě číslici, kterou napsal a uzavře ji do kroužku. Potom napíše číslici hráč B a hráč A hádá. Kdo má některou číslici v základní řadě uzavřenu třemi kroužky, získávají pro sebe-soupeř tuto číslici už nesmí psát. Boj pokračuje tak dlouho, dokud si hráči nerozeberou všech devět číslic z deseti.
3. Cestování zpaměti
Typ hry: inteligentní
Počet hráčů: skupiny
Trvání hry: 10 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky:

Kdo vložil:

Venca
Popis: Položíme otázku: "Jak se dostaneme v našem městě z místa X do místa Y?" Hráči vyjmenují postupně ulice a náměstí, kterými musíme projít. Mnohem zajímavější je, hrajeme-li tuto hru jako soutěž družstev a odpovídají-li na otázku, jak se dostanou z jednoho místa rodného okresu na druhé. Hráči dostanou například otázku: jak se dostanete ze Sušice do Klatov. Družstva sedí v zástupu. Na povel napíše začínající hráč první vesnici, kterou musíme projít, druhý druhou atd. Za každé správně napsané místo je bod, jeli družstvo (družina) první, získává navíc 3 body navíc, druhá dva, třetí jeden.
4. Co budeš dělat
Typ hry: inteligentní
Počet hráčů: dohromady
Trvání hry: do vyčerpání všech
Místo hry: kdekoli
Pomůcky:

Kdo vložil:

Tommy
Popis: Hráči sedí v kruhu. Hru vede jeden z nich, který má dostatečnou zásobu podstatných jmen. Vedoucí řekne otázku ?Co budeš dělat, až budeš...?" a rychle ukáže na některého z hráčů. Hráč musí do 10 vteřin odpovědět s tím, že jeho odpověď musí obsahovat sloveso, které má stejné začáteční písmeno s názvem tvora, předmětu nebo osoby v otázce. Tehdy např. slepice-snášet, užovka-uhánět, hříbě-hrabat. Kdo se zmýlí, neodpoví do deseti vteřin, nebo udělá jinou chybu, dostává trestný bod. Po dosažení jistého počtu bodů vypadává ze hry.
5. Co představuji
Typ hry: inteligentní
Počet hráčů: jednotlivci
Trvání hry: do 60 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky: lístečky, tužka

Kdo vložil:

Zach
Popis: Předem si připravíme kartičky se jmény osob žijících, smyšlených, zesnulých, věcí, zvířat (např. Mirek Dušín, tovární komín, hroch, Golem atd.). Kartičky se pak připevní na záda hráčů. Hráči mají pomocí otázek, jež dávají ostatním, zjistit, co jsou zač. Hra končí, až všichni uhádnou, co představují. Pozor, přípustné jsou pouze takové otázky, na něž lze odpovědět ano nebo ne.
6. Desetník, dvacetník
Typ hry: inteligentní
Počet hráčů: 10-12, věk 15+
Trvání hry: 10 min - 2 hod
Místo hry: místnost
Pomůcky: mince desetník a dvacetník

Kdo vložil:

Jack
Popis: Hra pro psychicky odolné hráče a nehodí se pro děti. Jedinou hrací potřebou jsou dvě mince: desetník a dvacetník. Hráči se posadí do kolečka těsně vedle sebe. Jeden hráč vždy začíná. Je dobré si nejdříve natrénovat samotnou hru. Začínaj ící hráč podá svému sousedovi po levé ruce desetník, otočí k němu hlavu a řekne: ?Na." Soused se zeptá: ?Co?", začínající hráč mu odpoví: ?Desetník" a předá mu minci. Ten minci převezme a opět se obrátí na svého souseda po levici: ?Na." Ten se ho zeptá: ?Co?" Tento hráč se ale taky musí zeptat: ?Co?" hráče, který začíná. Ten odpoví: ?Desetník." Jeho soused vlevo zopakuje svému sousedovi vlevo: ?Desetník" a předá mu minci. Tímto způsobem mince postupně putuje po hráčích a s každým pohybem mince se vede tento dialog. Otázka ?Co?", se vždy vrátí až k začínajícímu hráči. Jeho odpověď: ?Desetník" putuje zpátky a končí předáním mince dalšímu hráči. Až mince dojde k začínajícímu hráči z druhé strany, je komunikace shodná. I tento začínající hráč se nejdříve svého souseda vpravo zeptá: ?Co?". Otázka obejde celý kruh a svému sousedovi po levici odpoví: ?Desetník", odpověď oběhne kolečko a od svého souseda vpravo převezme minci. Tímto byla dokončena první půlka tréninku. Poté se to samé opakuje podle stejných pravidel s dvacetníkem, ale v opačném směru. Tímto je trénink ukončen a můžeme přistoupit k samotné hře. Začínající hráč vypustí, desetník vlevo a hned potom dvacetník vpravo. Mince současně putují od hráče k hráči. Cílem je, aby mince proběhly kolo a dostaly se k zpátky k začínajícímu hráči. Problém je totiž v tom, že uprostřed cesty se mince na své cestě kříží a na hráčích je, aby správně reagovali na informační přenosy od obou mincí. Ale pozor, při jakékoli chybě u kteréhokoli hráče se mince vracejí na začátek a hraje se znovu! Chybou se myslí, že hráč řekne buď špatné slovo, převezme minci, aniž by měl, případně odpovídá ke špatnému sousedovi.
7. Doplňovačka II.
Typ hry: inteligentní
Počet hráčů: skupina a jeden
Trvání hry: do 15 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky: papíry, tužky

Kdo vložil:

Leroy
Popis: Vybraný hráč si zvolí nějaké delší slovo, např. lokomotiva (parašutista, konvalinka, podvodníci), a napíše na papír tolik čárek, kolik má dané slovo písmen ( Hráči se potom snaží zvolené slovo uhodnout. Nejprve jenom hádají písmena (např. ?o"). Vyskytuje-li se písmeno v hádaném slově, zvolený hráč je napíše nad každou čárku odpovídající poloze písmena ve slově (-o- o-o-----). Pakliže slovo hádané písmeno neobsahuje (např. ?u"), neudělá zvolený hráč nic. Když si hráč myslí, že už soupeřovo slovo zná, přestože jsou některé čárky ještě prázdné, může ohlásit rozluštění. Rekne-li však slovo nesprávné, vypadá na dvě kola ze hry.
8. Dřevěný panáček
Typ hry: inteligentní
Počet hráčů: dohromady
Trvání hry: 30 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky: klacík nebo jiný předmět

Kdo vložil:

Ned
Popis: Vedoucí hry dá prvnímu hráči v kruhu libovolný klacík a řekne mu: ?Toto je dřevěný panáček." Hráč odevzdá klacík sousedovi po pravici a řekne: ?Toto je dřevěný panáček, který má červenou čepičku." Další řekne: ?Toto je dřevěný panáček, který má červenou čepičku a bydlí v domečku." Každý další k vyprávění něco přidá. Poslední musí celou pohádku opakovat doslova. Kdo se zmýlí, dá zástavu, ztrácí bod nebo vypadává ze hry.
9. Fotoscénář
Typ hry: inteligentní
Počet hráčů: skupiny
Trvání hry: 60 min
Místo hry: místnost, u táboráku
Pomůcky: fotografie zachycující děj

Kdo vložil:

frkotik
Popis: Členové jednoho družstva mají v rukou fotografie postupně zachycující nějaký příběh. Jejich úkolem je popsat postupně to, co vidí na svém obrázku. Druhé družstvo sestavuje podle jejich popisu příběh.
10. Hádání myšlených věcí
Typ hry: inteligentní
Počet hráčů: skupina a jeden
Trvání hry: 30 min
Místo hry: kdekoli
Pomůcky:

Kdo vložil:

Zeke
Popis: Hráči se dohodnou na nějaké věci, na kterou se všichni soustředí. Hráč, který byl při dohadování mimo místnost, takže neví o které slovo se jedná, se snaží toto slovo uhodnout. Ptá se jednotlivých dětí (nemusí popořadě) a ti mu odpovídají pouze ?ano" nebo ?ne". Postupně se vystřídají za dveřmi všichni hráči. Komu se podařilo slovo uhodnout na co nejmenší počet otázek, vyhrává.


Všechna práva vyhrazena. © 2006-2014 www.kam-na-vylet.cz
Tipy pro Vás : Webkamery a televize |
TOPlist