Kam na výlet, Vaše turistické tipy na výlet

    
    
Dnes je Čtvrtek 21. září 2023 svátek slaví Matouš, zítra Darina
železnice
Rtyně
Hradec n. Mor.
Janův Hrádek

ReklamaPřihlášení
jméno:
heslo:

>> registrace <<

zapomněli jste heslo?

Náhodný obrázek


Čeřovka - Milohlídka
typ: Rozhledna
okres: JičínKost
typ: Hrad
okres: JičínRychmburk
typ: Hrad
okres: ChrudimDobrošov
typ: Pevnost
okres: NáchodKarlova studánka
typ: Vesnice
okres: Bruntál
Detail položky Přehrada: Pařížov
ilustrativní obrázek: 
obrázky z fotogalerie:


obrázek: -


obrázek: -


obrázek: -

informativní mapka polohy:


zobrazit na mapě
GPS:
 49° 49' 43.7" N    ukázat na mapy.cz
 15° 34' 60" E


oblast:
Chrudimsko - Hlinecko
okres:
Chrudim
kraj:
Pardubický

typ:
Technické zajímavosti
přesně:
Přehrada
místo:
Volně přístupno


vloženo před:
13 lety 7 měsíci 
počet zobrazení:
51177 krát
autor:
Jan Frýzl

HODNOCENÍ: jak se Vám líbí toto místo?...

Hodnocení: 6.0/10 (zatím hodnotilo 48 lidí)


informace:

Přehrada Pařížov je nádherné vodní dílo, které pro neznalé zůstává ukryto v údolí řeky Doubravy nad obcí Pařížov na Chrudimsku. Jedná se o kamennou přehradu Pařížov postavenou v letech 1909 až 1913, která za několik let oslaví 100 let své existence. Důvodem k výstavbě přehrady byly opakované povodně s velkými škodami na Doubravě na konci 19. století letech 1885, 1888 a zejména velká povodeň v Čechách v roce 1897, kdy v povodí Doubravy nad Pařížovem spadlo dne 29. července v průměru 68 mm srážek. Při uvažování velikosti povodí 202 km2 byl vypočten odtok 120m3/s. Tento odtok byl ověřen ještě v letech 1907 a 1908, kdy již byla výstavba přehrady plánována a průtoky se začaly měřit na limnigrafu ve Spačicích, který slouží dodnes k měření přítoku do nádrže. Původně se uvažovalo s výstavbou čtyř menších nádrží nad Žleby, Ronovem a Pařížovem na Doubravě a na Hostačovce nad Žleby o celkovém objemu 1,3 mil. m3, ale nakonec byla zvolena jen jedna větší nádrž nad Pařížovem o celkovém objemu 1,7 mil. m3 s možností lepší manipulace s vodou. Hlavním účelem díla je tedy ochrana před povodněmi, ale vzhledem k velikosti ochranného objemu při větších povodních jen částečně. Další účely jsou na zlepšení minimálních průtoků pro průmysl, zemědělství a zlepšení poměrů v řece znečištěné odpadními vodami, využití vodní energie a chov ryb.

Vlastní hráz vodního díla je gravitační, zděná z lomového kamene, konkrétně ze železnohorské ruly, která se těžila v lomu přímo v zátopové oblasti nádrže. Hráz je v koruně 142 m dlouhá, vysoká 31 m nad základovou spárou a 24 m nad terénem, v základech je široká 23 m a v koruně 4,5 m, návodní líc je skloněn 10:1 a vzdušní líc 1:0,7. Hráz je zakřivená do oblouku o poloměru 120 m, ale jedná se pouze o architektonický prvek, jelikož s klenbovým účinkem nebylo počítáno. Dalším takovýmto prvkem je také ne zcela běžná rozdílná výška koruny hráze, která je v prostřední třetině hráze snížena cca o 35 cm. Důvodem však je získání větší světlé přepadové výšky nad korunovým přelivem. Celkový objem tělesa hráze je 35 000 m3. Přes hráz nevede žádná veřejná komunikace, ale z důvodu údržby je možné přes hráz jezdit. Hráz je u paty a na bocích utěsněna jílem a původně byla na návodní straně opatřena dvojitou cementovou omítkou s draselným mýdlem a dvojnásobným siderostenovým nátěrem. Omítka ale byla z důvodu stálého opadávání po čase odstraněna a nebyla ničím nahrazena. Těleso hráze je dále opatřeno drenážním potrubím svedeným do štol základových výpustí, které slouží k odvedení průsakových vod z tělesa, aby jejich vlivem nedocházelo k porušování hráze.
K vypouštění vody z nádrže slouží dvě základové výpusti o průměru 800 mm a kapacitě 4,5 a 6,9 m3/s, které jsou osazené přímo v tělese hráze. Rozdílná kapacita je způsobena odlišným uspořádáním obou výpustí a jejich zaústěním do vývaru pod hrází. Na návodní straně jsou výpusti uzavírány ještě původními šoupátkovými uzávěry (poslední 2 z 10 šoupat), které jsou umístěny v manipulačních věžích, které výborně dotvářejí dominantu celého vodního díla. Přístup do věží je možný z hráze přes ocelové lávky. Na vzdušné straně jsou pak na výpustech nově osazeny klapkové uzávěry místo původních šoupátek. Tyto uzávěry jsou umístěny v manipulačních domcích pod hrází společně se soustrojími vodních elektráren. Kromě základových výpustí slouží ještě k vypouštění vody dvě výpusti o průměru 1200 mm se šoupátky a segmentovým uzávěrem o kapacitě 2 x 16,57 m3/s osazené v boční obtokové štole na pravém břehu. Obtoková štola o délce 140m a klenbovém profi lu 3 x 4,5 m sloužila původně pro převedení vody Doubravy ze staveniště hráze a po dostavbě byla uzavřena a osazena výpustmi se šoupátkovými uzávěry.
Původně se jednalo o tři potrubí 800 mm, které ale byly v roce 2005 pro nedostatečnou kapacitu nahrazeny větším průměrem. Jedno z vyřazených šoupátek je vystaveno u cesty vedoucí na hráz (viz fotografi e). Uzávěry s potrubím výpustí jsou umístěny v šachtě zakončené kamenným domkem nad štolou a vyústění štoly je cca 50 m pod hrází na pravém břehu.
K bezpečnému převádění povodňových průtoků jsou na přehradě vybudovány dva bezpečnostní přelivy. Na levém břehu je umístěn boční přeliv s kótou 324,03 m n.m. a délkou přepadové hrany 97,4 m. Kapacita přelivu je 98,8 m3/s při přepadovém paprsku 80 cm odpovídající maximální hladině s hloubkou 22 m. Voda z přelivu je odvedena kamenným korytem, levým zavázáním hráze a dále po levém břehu kaskádou s 10 stupni do koryta řeky. Druhý přeliv je na pravé straně hráze a jedná se o korunový přeliv o 7 polích šířky 5 m, který je umístěn v oknech pod korunou hráze. Kóta tohoto přelivu je o 15 cm výše, než je boční přeliv a jeho kapacita při přepadovém paprsku 65 cm činí 32,1 m3/s.
Voda z přelivu je vedena po vzdušné straně hráze na přilehlou kaskádu s 8 nepravidelnými stupni a zaústěna do vývaru pod hrází. Při návrzích bezpečnostního přelivu se uvažovalo s několika variantami kombinací korunových, šachtových a bočních přelivů, z nichž byla vybraná uvedená varianta.

historie:

V srpnu 1908 byl vydán vodoprávní povolovací výměr a z jara roku 1909 fi rmou Křička a Dvořák práce na výstavbě započaly. Nejprve se budovala obtoková štola a ochranný kamenný jez délky 60 m cca 100 m nad profi lem hráze, který měl svádět vodu do štoly a chránit staveniště hráze. Tento jez je dodnes na dně nádrže a stojí v místě zrušeného bývalého jezu, který patřil k jednomu z mlýnů v Pařížově, který byl stavbou vykoupen. Z těchto staveb se dochovalo pouze část kamenných
staveb mlýna a pozůstatky náhonu na pravém břehu v lese pod přehradou. Obtoková štola i jez byly dokončeny na jaře roku 1910. Souběžně se stavbou štoly se stavěl i domek hrázného. V roce 1910 započala stavba hráze. V místě hráze byl nalezen pevný skalní povrch cca 7 m pod dnem původního řečiště. Nejprve se vyzdila kaskáda a koryto levostranného přelivu a pak se hloubily základy hráze. V září 1910 práce na čas přerušila povodeň, která zaplavila celou stavební
jámu a ta se musela pak čistit. Zjara 1911 se začaly betonovat základy a vyzdívat hráz, která se postupně zdila 2 roky až do roku 1913, kdy se vyzdily i obě manipulační věže. Stavba byla dokončena v říjnu a v listopadu proběhla kolaudace. Těsně před dokončením na počátku napouštění v srpnu 1913 se přihnala do Železných hor značná průtrž mračen, která nádrž naplnila během 4 dní, místo plánovaného měsíce: ?Přehrada obstála při náročné zkoušce, a tím byla zhodnocena úspěšná práce 500 domácích a italských dělníků? (Trejtnar - Přehrady povodí Labe 1975). <br>

Autor: Ing. Martin Horský, Ph.D.

expozice:
otevírací doba:
Není, vodní dílo je uzavřené, ale po ohlášení obsluze vodního díla je přístup umožněn a zatím nebyl žádný slušně se chovající návštěvník vykázán. 

Není tomu tak ! My jsme byli na přehradě 13.10.2019 v sobotu a nějaká paní po zazvonění nám řekla, že je přehrada z bezpečnostních důvodů na zimu uzavřena a nechtěla se s námi dál bavit. Odešla. Jeli jsme dost daleko, jsme senioři a určitě bychom ocenili lepší přístup. L. Obertová

kontakt:

Přehrada Pařížov

Povodí Labe s.p.

Pařížov 33

53843

vstupné:
žádné


komentáře:


jméno (přezdívka):
e-mail:
zpráva:
ocrana proti SPAMu:
Pec nám spadla, nám spadla, kdopak nám ji postaví?
dopište chybějící slovoVšechna práva vyhrazena. © 2006-2014 www.kam-na-vylet.cz
Tipy pro Vás : Webkamery a televize |
TOPlist