Kam na výlet, Vaše turistické tipy na výlet

    
    
Dnes je Čtvrtek 21. září 2023 svátek slaví Matouš, zítra Darina
Maloskalsko
Les Království
hradby Polička
Panorama

ReklamaPřihlášení
jméno:
heslo:

>> registrace <<

zapomněli jste heslo?

Náhodný obrázek


Karlův most
typ: Most
okres: Hlavní město PrahaZOO Dvůr Králové
typ: Zoo
okres: TrutnovKrátošice
typ: Rozhledna
okres: TáborVysoké Mýto
typ: Město
okres: Ústí nad OrlicíŠpindlerův Mlýn
typ: Město
okres: Trutnov
Detail položky Cesta: Křížová
ilustrativní obrázek: 
obrázky z fotogalerie:


obrázek: -


obrázek: -


obrázek: -

informativní mapka polohy:


zobrazit na mapě
GPS:
 50° 30' 35.71" N    ukázat na mapy.cz
 15° 22' 5.79" E


oblast:
Český ráj
okres:
Semily
kraj:
Liberecký

typ:
Kulturní památky
přesně:
Cesta
místo:
Dostupné pouze pěšky celý rok


vloženo před:
16 lety 10 měsíci 
počet zobrazení:
31655 krát

HODNOCENÍ: jak se Vám líbí toto místo?...

Hodnocení: 5.7/10 (zatím hodnotilo 67 lidí)


informace:

Ke kostelu navrcholu hory Tábor vede severní stranou z Lomnice nad Popelkou křížová cestase 14ti zastaveními. Kapličky křížové cesty pocházejí z roku 1898 a byly vletech 1995 - 2000 nově rekonstruovány z veřejných sbírek a dobročinných darů.Na začátku křížové cesty je studánkazvaná Křížovka, která se nazývá podle křížové cesty.

1. Ježíš Pilátem k smrti odsouzený
Brzy, a bude to pro vás brzy, budete pokryti svou vlastní krví. Já jako Soudcevám připomenu krev, která lpěla na vašich rukou, protože jste tak mnohýmzabránili přijmout mé milosti pomocí této Připomínky Mého Slova - jste jakoŘímané; denně mě korunující trním, chcete říci jako Pilát: "Nejsem vinentouto krví" a umýt si ruce v navoněné vodě? Odmítáte přijmout lék protismrti, odmítáte uznat Mé Slovo dané Mým Svatým Duchem za vašich dnů...

2. Ježíš zvedá Svůj Kříž
Pak spoutali Mé nohy a poručili Mi, abych šel na to místo, kde byl můj Kříž.Dcero, vůbec jsem tam nemohl dojít, protože spoutali mé nohy. Proto mě hodilina zem a za vlasy mě vlekli až k Mému Kříži. Bolest byla nesnesitelná. Odtrhávalyse kousky mého těla, rozbitého bičováním. Uvolnili Mi pouta na rukou a kopaliMne, abych vstal a vzal na rameno své břímě. Nevěděl jsem kde je Kříž, protožetrny vražené do hlavy Mi plnily Oči Krví, která Mi stékala po Obličeji. Pakna Mne sami naložili Kříž a postrčili Mě směrem k bráně.

3. Ježíš klesá pod těžkým Křížem
S námahou jsem se napřímil. Dav byl jako puštěný z řetězu. Neviděl jsem kolemžádného přítele, nebyl tu nikdo, kdo by mě potěšil. Zdálo se, že Můj smrtelnýzápas pokračuje a Já jsem spadl na zem.

4. Ježíš potkává Svou Svatou Matku
Poklad z Mých pokladů. Do tohoto Svatého Srdce, které je obrazem a obdobouMého Nejsvětějšího Srdce, jsem přišel stát se bohočlověkem, chodit v jejíchstopách za ní, aby později Ona následovala Mne. Řekl jsem již, že Ona a Jájsme se dělili o všechno cestou ke Kříži. Naše jednota byla tak hluboká adokonalá, že jsme nepotřebovali řeč: jediná domluva byla v Našich Srdcích.Nemusel jsem jí za své nepřítomnosti předávat svá slova a své myšlenky. Vsíle Mého Svatého Ducha všechno věděla, v jejím panenském srdci jí bylo všechnoznámo, neboť měla Boha a Bůh měl Ji. Jejím každodenním pokrmem byla VůleVěčného Otce.

5. Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést těžký Kříž
Ze strachu, abych nezemřel před Ukřižováním, poručili vojáci jednomu muži,jmenoval se Šimon, aby nesl můj Kříž. Má dcero, to nebyl projev dobroty nebosoucitu, chtěli mě uchovat naživu, aby mě mohli ukřižovat [...] Nes Můj KřížVassulo, nes jej pro Mne. Můj Kříž snažně prosí o Pokoj a Lásku.

6. Sv. Veronika utírá Ježíšovu Tvář
Dovolil jsem jim korunovat Mě trním.Dovolil jsem jim aby mě hanobili a poplivaliMou Svatou Tvář. Tu jsem ucítil, že někdo osušil můj Obličej.Pohlédni doMé Svaté Tváře. Podívat se na Mne, už to Mě těší. Řekni jim, že je třebatak málo, aby Mě potěšili. Pojď, chval Mě tím, že Mě miluješ.
A přesto, kdyby jste jen věděli, jak jsem ochoten odpouštět zločiny vaší dobyza pouhý jeden laskavý pohled, okamžik lítosti, nádech zaváhání, trochu opětnéhozvážení, usmějte se na Mou Svatou Tvář a Já odpustím a zapomenu. Dokonce seani nebudu dívat na Své Rány. Pustím ze zřetele všechny vaše nepravosti a hříchypro pouhý okamžik lítosti, a celá Nebesa se budou radovat z vašeho gesta, protoževáš úsměv a laskavý pohled bude pro Mne jako vonný dým, a okamžik lítosti budejako nová píseň pro Mne.

7. Ježíš klesá pod těžkým Křížem podruhé
Nežádám od Svých dětí nic, co už nemají. Mají-li jen hříchy a chyby, pak atMi je dají a Já je očistím. Zbavím je tíhy, odpustím jim. Nebudu je kárat,budu je milovat. Miluji všechny, kdo padnou a vrátí se ke Mě a prosí za odpuštění.Miluji je tím víc.
Miluji tě a zachytím tě, když budeš padat. Nenechám tě zaniknout.

8. Ježíš těší plačící Jerusalémské ženy
Má dcero, jak hodně těžký byl Kříž, který jsem musel nést! Poháněn zezadu bičem,tápal jsem v temnotě kupředu k bráně. Snažil jsem se dívat na cestu přeskrev, která mě pálila v očích. Tu jsem ucítil, že někdo osušil Můj Obličej.Byly to ženy, které se strachem vystoupily z řady, aby očistily Mou zneuctěnouTvář. Slyšel jsem je plakat a naříkat. Vnímal jsem to a řekl jim: "Buďtepožehnány. Má Krev smyje všechny hříchy lidstva. Hleďte mé dcery, nadešladoba vaší spásy".
Běda! těm, kdo ještě v sobě budou nosit svou vinu, stočenou do klubíčka jakodítě pod srdcem matky, až přijde Můj Den!
Pak všichni pozemští vládcové, guvernéři a vojevůdci, bohatí a vlivní lidé,všechno obyvatelstvo, otroci i svobodní, budou utíkat do hor, aby se schovaliv jeskyních a mezi skalami. Budou říkat horám a skalám „padněte na nás a ukryjtenás před Tím, kdo sedí na Trůně, a před hněvem Beránkovým!

9. Ježíš padá potřetí pod těžkým Křížem
Mé Srdce je plné soucitu pro tvou bědnost a tvoje pády.
Dnes se ptám těch, kdo se uzavírají tomuto zjevení, toto: "Je to protiMému Zákonu, abych v tomto století, díly která určila Má Prozřetelnost, zachránilSvé tvorstvo před pádem?"

10. Ježíši svlékají jeho roucho
Když jsme přišli na Kopec, srazili Mě k zemi. Rvali Mi šaty z těla a nechaliMně nahého pro pobavení všech přítomných. Mé rány se znovu otevřely a Krevtekla na zem. Vojáci Mi podali víno smíchané se žlučí. Odmítl jsem to, měljsem už hluboko v nitru hořkost, kterou Mě napojili Mí nepřátelé...
Mé dítě, tvůj oděv bude znečištěn tvou krví, i to bude důkazem, že přicházíšode Mne. Proto ses narodila a tvůj souhlas je Mou radostí, poněvadž kvůli tvémuutrpení mnoho lidí spasím.

11. Ježíše přibíjejí na Kříž
Nejdřív Mi rychle probodli Zápěstí a když Mě hřeby přibili na Kříž, rvali Mézničené Tělo a násilím Mi provrtali Nohy, Má dcero. Ó dcero, jaká to bolest!Jaký smrtelný zápas! Jaká trýzeň pro Mou Duši! Opuštěn svými milovanými,zapřen Petrem, na němž jsem založit Svou Církev, zapřen od dalších přátel,ponechán sám, vydán nepřátelům. Plakal jsem. Má Duše byla plná bolesti...
Dovolil jsem jim korunovat Mě trním. Dovolil jsem jim, aby Mě hanobili a poplivaliMou Tvář. Dovolil jsem jim, aby Mě ukřižovali, to všechno z lásky k vám. Ó,děti Ukřižovaného, jak jste na to všechno mohli zapomenout? Moudrost sestoupilaaby se jí podle zákona zmocnilo násilí. Byl jsem opovrhovaný a odmítaný lidmi,abych nesl vaše trápení. Byl jsem přibitý na Kříž, abych vás osvobodil. Dovoliljsem vám probodnout Mne, vy však jste se dostali na svobodu. Přijal jsem nejbolestnějšísmrt, aby vaše duše žila a byla schopna podílet se na Mém Království. Proliljsem Svou Krev, abyste mohli dospět do Věčného Života. Kvůli vám jsem na Sebenechal pohlížet jako na hříšníka.

12. Ježíš na Kříži umírá
Vojáci vztyčili Můj Kříž a postavili ho do připravené díry. Pozoroval jsemhemžení před Křížem, na němž jsem visel. I když to bylo namáhavé dívat seopuchlýma Očima, díval jsem se na lidi. Neviděl jsem žádného přítele mezitěmi, kdo se Mi posmívali. Nebyl tu nikdo, aby Mě potěšil. "Můj Bože.Můj Bože! Proč jsi Mě opustil?" Opuštěn všemi těmi, kdo Mě milovali...Můj pohled spočinul na Mé Matce. Pohlédl jsem na Ni a Naše Srdce hovořila: "Darujiti Své milované děti, aby byli i tvými dětmi. Máš být jejich Matkou." Všechnose splnilo, Spása byla blízko. Viděl jsem Nebe otevřené a všichni andělétam stáli a mlčeli. "Otče, do Tvých Rukou vkládám Svého Ducha. Jsemteď s Tebou."
Křičel jsem z Kříže. Byl to Můj poslední velký výkřik, když jsem byl ještěv těle. Byl to výkřik plný bolesti, starosti, hořkosti, který zazněl z hloubiMé Duše a prorazil výšiny Nebes. Otřásl základy země. Rozerval srdce těch,kdo Mě milovali, tak jako se roztrhla opona v Chrámě. Povolal věrné služebníky,aby Mě následovali. Povolal mrtvé z hrobů tím, že převrátil zemi, která jepřikrývala, tak jako porazil Zlo. Silnější než hrom otřásl dokonce i Nebeskýmivýšinami. Všichni andělé se z chvěním kořili a mlčky Mě vzývali. Má Matka stáladocela blízko u Mne. Když slyšela Můj Výkřik, padla na kolena a tvář se jízalila slzami. Nosila v sobě tento poslední výkřik až do dne svého návratudomů. Trpěla...
Všechno se splnilo, spása byla blízko. Viděl jsem nebe otevřené a všichni andělétam stáli a mlčeli. "Otče, do Tvých Rukou vkládám Svého Ducha. Jsem teďs Tebou"
Jsem naplněn hořkostí, trpím stále všemi nespravedlnostmi světa, zlobou, nezákonnostía egoismem. Můj Výkřik každým dnem sílí, jsem osamocen na Kříži, abych sámna Svých Ramenou nesl hříchy světa. Byl jsem sám v utrpení, umírání. Vyliljsem Svou Krev, která pokryla celou zemi abych vykoupil vás, Moji milovaní.Týž Výkřik zaznívá dnes na zemi jako ozvěna z minulosti. Cožpak žiji ve stínuminulosti? Byla Má Oběť marná? Jak můžete neslyšet Můj Výkřik z Kříže? Pročsi ucpáváte uši a necháváte Výkřik zaniknout?

13. Ježíšovo Tělo sňaté z Kříže kladou Marii na klín
Nikdy neztrácej odvahu. Jsem s tebou. Vejdi do Ježíšových Ran; vejdi do MéhoTrpícího Srdce, pociťuj mé utrpení, můj pláč. Přicházím k tolika dětem. Ukazujijim Své Srdce; dávám znamení tím, že mé Obrazy prolévají slzy; zjevuji sena různých místech, ale srdce Mých dětí jakoby měla tlustou skořápku - vrstvunevěry. Vysmívají se těm, kdo věří. Boží Slovo pro ně nic neznamená - ignorujíBoží volání; našemu varování sotva věnují pozornost. Nikdo si nepřeje slyšetzjevení, přicházející od Boha a vyslovované Jeho Ústy. Ve vašem století sevíra ztratila. Byla odplavena nesnášenlivostí, perverzí, krutostí a výsměchem.Mé Neposkvrněné Srdce je plné trampot a starostí. Má Ruka už nemůže zadržetBoží Rámě, které už na vás skoro dopadá.

14. Ježíšovo Tělo kladou do Hrobu
Pozvednu vás z vašich hrobů a povedu vás zase do vašeho domova, Mého SvatéhoSrdce.
A ty, Mé dítě, kdo Mne čteš nebo slyšíš, ty, kterého jsem navštívil v hroběa oživil Svým Dechem, říkám ti: sleduj stopy Mé Krve, které nechávám za seboujako znamení pro tebe, a jestli tě někdo z kolemjdoucích zastaví a zeptá setě, řekni mu, že jsi můj žák, má žačka, a Já tvůj Mistr, a že jdeš svědčitukřižovanému Kristu, vzkříšenému Kristu. A když tě zastaví obchodník, dej pozorna jeho nepoctivost, dbej, aby Kříž, který Já jsem ti dal, nenahradil zkaženoutakzvanou moudrostí. Bez řeči, beze slova, obejměte ještě horlivěji břevnona svých ramenou a kráčejte po stopách Mé Krve a dovedou vás ke Mně. A jestliženěkdo z nich začne postupovat proti vám, neskrývejte svou tvář před údery,nastavte i záda, aby vás poznali podle vašich ran. Ať, jsou dokonalým napodobenímMých Ran, vždyť, vám je budou zasazovat přesně ti, kdo tloukli Mne, vašehoMistra, a pak se na nebi objeví Znamení Syna Člověka. Veliké světlo zazáříve vaší temnotě, protože Já, Svatý, vás chci zachránit pro Své Jméno.
Pojď, Mé dítě, ty, kdo Mne slyšíš, nebo čteš, opět jsem tímto svědectvím ukázalSvou Lásku k tobě. Neříkej, že jsem příliš daleko na to, abych miloval, protožeprávě v této chvíli na tobě spočívají Mé Oči se zvláštní něhou a citem, kterýnikdy plně nepochopíš. Kdybych se měl vrátit kvůli tobě, abych tě vykoupil,bez nejmenšího zaváhání bych šel a znovu podstoupil Své Umučení, jen kvůlitobě. Teď Mi věř, když ti říkám, že nikdo nemůže mít větší lásku než ten, kdopoloží svůj život za své přátele?
Říkám ti to všechno proto, abys nalezl pokoj v Mém Svatém Srdci, abys našelPravý Život ve Mně, abys nalezl pravou lásku a spočinutí ve Mně, svém Bohu.Vím, že jsi Mé slabé dítě, ale tvá slabost přitahuje Mou Všemocnost.
Chápeš, co říkám? Říkám pokoj s tebou! Ten, kdo s tebou mluví, je Oběť Lásky,jsem Ten, kdo vám dal toto svědectví Lásky jako připomínku Své Lásky. PřijmiMne a dovol Mi zmocnit se tě. Pociťuj, jak Mé Srdce touží po návratu lásky!Neodporuj Mi... Přijď ke Mně tak, jak jsi, pojď a pij z pramene Mého Srdce,a budeš si přát víc. Oh, tolik z vás se odchýlilo od Pravdy a chodili sem atam - Pravda je LÁSKA. Já jsem Pravda. Buďte svědky Pravdy, přijměte SvatéhoDucha Pravdy, přijměte Svatého Ducha Milosti. Žehnám vám všem, Svůj VzdechLásky zanechávám na vašich čelech. Buďte jedno v Mém Svatém Jménu.

historie:
expozice:
otevírací doba:
kontakt:
vstupné:
cesta:

Pěšky a na kole: Z Lomnice nad Popelkoupo červené turistické značce z náměstí asi 1 km směrem na Tábor.

Autem: Navrchol Tábora se dá dojet silničkou z Ploužnice a zde zaparkovat a projítcestu po červené turistické značce.komentáře:


jméno (přezdívka):
e-mail:
zpráva:
ocrana proti SPAMu:
Pec nám spadla, nám spadla, kdopak nám ji postaví?
dopište chybějící slovoVšechna práva vyhrazena. © 2006-2014 www.kam-na-vylet.cz
Tipy pro Vás : Webkamery a televize |
TOPlist