Kam na výlet, Vaše turistické tipy na výlet

    
    
Dnes je Čtvrtek 21. ledna 2021 svátek slaví Běla, zítra Slavomír
Karlštejn
Frýdštejn
Trosky
Vrbice

ReklamaPřihlášení
jméno:
heslo:

>> registrace <<

zapomněli jste heslo?

Náhodný obrázek


Teplické skály
typ: Skalní útvar
okres: Náchodzřícenina hradu Rabštejnek
typ: Zřícenina
okres: ChrudimČeřovka - Milohlídka
typ: Rozhledna
okres: JičínMěstské historické sklepy
typ: Výletní místo
okres: ChomutovBouzov
typ: Hrad
okres: Olomouc
Detail položky Technická památka: důl Michal
ilustrativní obrázek: 
obrázky z fotogalerie:


obrázek: Důl Michal -
hornictví
autor: archiv

Důl Michal
hornictví

autor: archiv


obrázek: Důl Michal -
oblečení horníků
autor: archiv MMO

Důl Michal
oblečení horníků

autor: archiv MMO


obrázek: Důl Michal -
při těžbě uhlí
autor: archiv MMO

Důl Michal
při těžbě uhlí

autor: archiv MMO

informativní mapka polohy:


zobrazit na mapě
GPS:
 49° 50' 35.15" N    ukázat na mapy.cz
 18° 20' 42.46" E


oblast:
Ostravsko - Karvinsko
okres:
Ostrava-město
kraj:
Moravskoslezský

typ:
Technické zajímavosti
přesně:
Technická památka
místo:
Dostupné v návštěvních hodinách

náročnost:
Pro zdatnější
zaměření výletu:
Poznávací
délka výletu:
2 hodiny

vloženo před:
10 lety 10 měsíci 
počet zobrazení:
11137 krát

HODNOCENÍ: jak se Vám líbí toto místo?...

Hodnocení: 5.3/10 (zatím hodnotilo 12 lidí)


informace:

Důl Michal, jehož historie sahá do roku 1843, představuje mimořádně hodnotný autentický průmyslový areál po stránce stavební i technické. Za dobu své existence prošel důl mnoha úpravami. Zásadní vliv na jeho podobu měla přestavba dokončená v roce 1915.

První elektrické těžní stroje, kompresory a rotační měniče tu byly provozovány od roku 1912. Budovy dolu jsou zachovány v téměř autentické podobě přelomu 19. a 20. století, proto byl celý areál v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou. Dnes slouží jako muzeum.


Prohlídková trasa umožňuje procházet stejnou cestou, jakou každodenně absolvovali horníci při nástupu do práce. Zahrnuje řetízkové šatny, koupelny, cechovnu, dispečink a především strojovnu s původním unikátním strojním vybavením, které fungovalo až do roku 1993, kdy byl na šachtě zcela ukončen provoz. Nearanžovaná expozice má tak charakter ?posledního pracovního dne?.

Některé z prostor muzea slouží i jiným druhům přechodných výstav, často i umělců ze zahraničí. Na počátku roku 2011 byla ukončena rekonstrukce nejmladší stavby areálu národní kulturní památky, jíž je vstupní budova nové vrátnice a administrativy. Hlavním cílem bylo vytvoření návštěvnického centra, které v přízemní sestává z nově vytvořené pokladny, vstupní expozice a kavárny pro návštěvníky. 

Lokalita se nachází na okraji Slezské Ostravy, kde v průběhu historie vzniklo nejvíce důlních děl v Ostravě (142).


historie:
expozice:

Prohlídková trasa není bezbariérová.

Instalace památky je řešena podle teorie tzv. posledního pracovního dne. Prohlídková trasa umožňuje shlédnout autentické vybavení a vzhled řetízkových šaten, koupelny mužstva, cechovnu, lampovnu, jámovou budovu, most pro pohyb mužstva z lampovny do jámové budovy a strojovnu s původním technickým zařízením, které představuje jedinečný soubor elektrických těžních strojů a kompresorů z období počátků elektrifikace. Tato zařízení jsou zachována na původním místě svého provozu ve zcela autentickém prostředí.
Prohlídková trasa sleduje cestu horníka od šaten až přímo k vlastní jámě v celé délce . Během prohlídky nahlédneme i do zajímavých expozic důlního měřictví a geologie, první pomoci, dispečinku atd.
 1. okruh zahrnuje cestu horníka do práce, končí v těžní budově.
 2. okruh pokračuje prohlídkou strojovny a kotelny. V rámci možností spouštíme parní stroj. Termíny provozu parního stroje jsou uváděny na titulní straně.
 

Známkovna  (1. a 2. okruh)

Pracovní směna horníků začínala příchodem do známkovny. Každý, kdo pracoval pod zemí, si zde vyzvedl svou osobní známku. Tyto známky můžete vidět na panelech v šatně. Jednotlivé barvy a tvary známek se liší podle směny a profese (specializace) horníka.
 

Řetízkové šatny (1. a 2. okruh)


Po příchodu do šatny se horníci převlékli do fáraček (hornický oděv). Každý pracovník měl přidělené dva řetízky (v hornickém slangu označované jako háky), jeden pro čisté, civilní šaty a druhý pro špinavé pracovní šaty. V řetízkových šatnách byly fáračky zavěšeny v prostoru, který byl dobře větrán a v zimě dokonce vytápěn, takže mohly lehce uschnout.
Ventilace šaten a koupelen byla přirozená, pomocí hřebenovité ventilační nástavby, která při pohledu z venkovní strany objektu tvoří zajímavou siluetu završenou malou věžičkou. Součástí těchto šaten bylo i oddělení pro technický personál vybavené vanami, tzv. štajgerské lázně.


Správní budova (1. a 2. okruh)
 


Důlní měřictví - expozice

Jednou z důležitých součástí každého dolu byla kancelář důlních měřičů. Můžeme zde vidět na třech pracovních stolech postupný technický vývoj této profese. Najdeme zde nivelační přístroje, anemometry, teodolity, mapy a spoustu dalších předmětů i drobností, které technici používali ať už k práci či pro potěchu oka. V expozici také naleznete zcela unikátní funkční exponát Pielerovy lihové lampy z roku 1897 vyrobené Karlem Broučkem v Mor. Ostravě, která sloužila k přesnému určení obsahu metanu v důlním ovzduší. Dochovalo se pouze několik kusů. Další jedinečný exponát na Dole Michal je teodolit z roku 1899 vyroben fy J. J. Frič.
 
 
Kancelář geologa - expozice

Geologové plnili na dolech důležitou funkci. Jejich úkolem bylo vyhodnocení geologického podloží dle zkušebních vrtných jader. Po té se určovala kvalita uhlí i místa k těžbě. Nachází se zde také originální dobové mapy důlního prostředí Dolu Michal.

 

První pomoc - expozice


Na každé šachtě se čas od času někdo zraní. Tehdy nastoupili zdravotníci a poskytli dělníkovi první pomoc. Instalace nám ukazuje jak asi vypadala lékařská ordinace, ale také místnost, kde byli horníci omyti před ošetřením. V krajních případech, kdy neštěstí bylo zaplaceno životem horníka, zde byly omývány mrtvá těla. Hlavním z důvodů byla pieta k mrtvému a ohleduplnost k pozůstalým

 

Dispečink - expozice

Tato místnost byla od určité doby hlavním mozkem celého závodu. Dispečeři mohli sledovat aktuální polohu důlních klecí, zda nenastal někde výpadek energie, tlak, teplotu, ventilátory, chod kompresorů a různé jiné důležité informace o chodu šachty.

 

Výdejna svačin

Každý horník při nástupu na směnu dostal svačinu. Ta se skládala z husté polévky (na kterou si nosili dělníci zvláštní misku) a z pečiva s kusem uzeniny. Svačiny se pravidelně měnily po dnech. Jedna z možností svačiny byla například fazolová polévka a klobása s pečivem.  


Cechovna

Každý, kdo pracoval v podzemí, musel být před sfáráním do dolu dvakrát zaregistrován. Nejprve byl zaregistrován ve známkovně tím, že si vyzvedl svou známku a potom se musel nahlásit svému důlnímu dozorci ? ?štajgrovi?. Štajgr si zapsal všechny pracovníky, kteří spadali pod jeho dozor, a přidělil jim denní pracovní rozkazy. V této místnosti býval umístěn pro věřící také malý oltář se svatou Barborou - patronkou všech horníků.
Prostor je v současnosti využíván jako výstavní a přednáškový sál.


Těžní věž a těžní budova (1. a 2. okruh)

První třídírna uhlí byla postavena nejspíše počátkem 60. let 19. století po napojení na Báňskou dráhu v roce 1862. Jednoduchým systémem sít a pohyblivých sypů bylo dosaženo automatického třídění na hrubé uhlí, tzv. ořech a malé kusové uhlí. Nová třídírna uhlí byla postavena během přestavby celého areálu. Větší část této budovy byla situována do prostoru Báňské dráhy a vytříděné uhlí se mohlo rovnou sypat do železničních vagónů. Po určitých změnách a rozšíření z 20. a 40. let 20. století byla kapacita třídírny uhlí 130 tun za hodinu. Provoz strojů, třepavých sít, rozdružovadel a pohyblivých pásů byl plně elektrifikovaný. Třídilo se kusové uhlí, kostkové uhlí, ořech, krupice, prach, prorostlé uhlí, otěr a kámen.


Strojovna (2. okruh)

V budově strojovny a kompresorovny jsou umístěny stacionární stroje nezbytné pro provoz dolu. Strojovna byla vybudována během rekonstrukce celého objektu v letech 1912 ? 1915 a demonstruje tehdejší ideu moderního vzorového dolu na elektrický pohon. Poprvé v dějinách ostravského revíru byly všechny důležité povrchové stacionární stroje plně elektrifikovány a umístěny v jedné velké prosklené hale. Objekt stojí vzhledem ke svým rozměrům a nebezpečí poklesů z poddolování na mohutných železobetonových základech.
V této budově nalezneme dva těžní stroje v samostatném oddělení, dále dva pístové kompresory, dva turbokompresory a dva elektrické rotační měniče (většina z nich byla vyrobena v roce 1912). Součástí vybavení strojovny jsou také dva mostové jeřáby vyrobené Vítkovickými železárnami v roce 1912.
Mimořádná historická hodnota dolu Michal spočívá kromě architektonické kvality původních staveb také v původním autentickém zachování celého areálu včetně technického vybavení a kvalitních řemeslných detailů (kování dveří, dlažby, obklady, skleněné maznice s reliéfy, výrobní štítky apod.).Rotační měnič systému Ward-Leonard-Illgner

Soustrojí slouží ke změně elektrického střídavého proudu dodávaného ze sítě na proud stejnosměrný. Jedná se o třífázový asynchronní motor, napájející dynamo, vyrábějící stejnosměrný proud, pohánějící motor těžního stroje.
Nejdůležitější technické údaje:
- napětí: 3 000 V
- proud: 117 A
- otáčky motoru: 490 otáček za minutu
- rok výroby: 1912


Kompresory

Další stroje nezbytné pro důlní provoz jsou kompresory. Součástí expozice jsou dva pístové kompresory a dva turbokompresory. Všechny slouží stejnému účelu. Vyrábějí stlačený vzduch potřebný pro pohon důlních strojů jako jsou pásové dopravníky, vrtačky, sbíječky, důlní přenosné lampy a také pro pohon ventilátorů pomocného větrání. Kompresory se liší svou konstrukcí. Jako první zde byly instalovány kompresory Jaeger ETK 6,6 a EPK 6 č.1, vyrobené Spojenými strojírnami Smíchov s elektromotorem firmy Siemens-Schuckert z roku 1912. S rozšiřujícím se důlním provozem pak byly instalovány EPK 6 č. 2, Škoda Plzeň z r. 1927 a v roce 1930 ETK 30, jehož výrobcem byla 1. brněnská strojírna s motorem firmy Českomoravské závody Brown-Boveri, a. s. Praha.


Kotelna (2. okruh)

Budova kotelny prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Je zde plamencový kotel pro výrobu teplé vody určenou pro koupelny horníků.

V roce 2009 byl restaurován unikátní parní stroj. Je plně funkčí a bude v sezoně 2011 roztáčet dynamo fy Siemens z roku 1903.

  Jednoválcový ležatý parní stroj vyrobený v Ostravské továrně ELBERTZHAGEN & GLASNER MASCHINENFABRIK EISENGIESSERE, seriové číslo 184, z roku 1893.

otevírací doba:

Sezona: od 1. dubna do 31. října.

 

POZOR! Pondělí je zavírací den.

 

Doporučujeme větším skupinám ohlásit se předem, z důvodu možné kolize s jinou velkou skupinou. Kapacita jedné návštěvní skupiny je omezena možnostmi dolu i průvodce (návštěvní řád doporučuje 25 osob). Při ohlášení v předstihu je možné tuto situaci bez problémů řešit a zajistit větší počet průvodců.

NOČNÍ PROHLÍDKY  lze objednat pro skupiny větší než 8 osob

 

Prohlídky probíhají každé 2 hodiny (července a srpen první prohlídka v 9.00, poslední v 17.00, ostatbí měsíce poslední prohlídka v 15.00 nebo dle domluvy).

 

kontakt:

Důl Michal, ČSA 413/95, 715 00  Ostrava - Michálkovice

dulmichal@ostrava.npu.cz

Fax: 596 628 459

 

Vrátnice (možnost ohlášení prohlídek) 596 231 160,                 mob. 731 425 545
Ing. Alexandr Zaspal, správce objektu (záležitosti stavební, obchodní, pronájmy apod.)

596 231 151,                  

mob. 724 400 280

Mgr. Květa Jordánová (didaktická činnost, kulturní akce, sezónní výstavní programy apod.)

596 231 160

mob. 724 400 271

Průvodci:
Ing. Miloslav Rucki (objednávky prohlídek, skupinových zájezdů, prodej upomínkových předmětů apod.)

 rucki@ostrava.npu.cz,

Jiří Flek, Jiří Kunčický, Dalibor Dominik, Jindřich Anežka, Mgr. Michal Skulina, Rudolf Smelík (prodej vstupenek a provádění, dozor společenských akcí a pod.)

725 391 108,

 

 

 

596 240 621 v sezoně

Vrátnice (možnost ohlášení prohlídek):

596 231 160, 731 425 545

 
Průvodci:

725 391 108,

596 240 621 v sezoně

rucki@ostrava.npu.cz,

Ing. Miloslav Rucki, Jiří Flek, Jiří Kunčický, Dalibor Dominik, Jindřich Anežka, Mgr. Michal Skulina, Rudolf Smelík (prodej vstupenek a provádění, dozor společenských akcí a pod.)

vstupné:
Dospělí 90,- Kč
Děti do 6 let zdarma
Děti, studenti, senioři nad 65 let
snížené vstupné 50,- Kč                           
Rodinné 220,- Kč (2+3) 
Noční prohlídky 90,-Kč
Příplatky:  
- Za poskytnutí výkladu prohlídky v cizím jazyce (např. anglickém, německém) je účtováno 180,-Kč základní vstupné, 100,-Kč snížené vstupné. Tuto službu je nutné objednat minimálně 1 den předem.
- prohlídka po otevírací době
- prohlídka po sezóně, tj. plné vstupné 180,- Kč, snížené 100,- Kč, rodinné 440,- Kč.


komentáře:


jméno (přezdívka):
e-mail:
zpráva:
ocrana proti SPAMu:
Pec nám spadla, nám spadla, kdopak nám ji postaví?
dopište chybějící slovoVšechna práva vyhrazena. © 2006-2014 www.kam-na-vylet.cz
Tipy pro Vás : Webkamery a televize |
TOPlist